ДАРЯВАМ

 

Влиянието на PEt отпадъка

Днес много продукти са направени от пластмаса, като допълнения за облекла, опаковки за храни, напитки, опаковки, мебели, играчки, превозни средства и др. Пластмасата е страничен продукт на нефт и производствените процеси на пластмаси ще генерират парникови газове. За естественото и разлагане в природата са необходими около 500 години. Ето защо, има спешна нужда от намаляване на пластмасови отпадъци, с оглед ограничените природни ресурси и проблемите с изменението на климата. Същевременно пластмасовите бутилки могат да бъдат рециклирани в килими, очила за плуване, купички за кучета, раници, колела за скейтборд и ски якета Съгласно доклад е видно, че в ЕС около 20% от пластмасовите отпадъци се подлагат на рециклиране и 30%, са използвани за възстановяване на енергия (което означава, изгаряне). Това означава че, приблизително 25 милиарда 1 л. пластмасови бутилки се депонират или дори по-лошо, се изхвърлят в естествената среда, годишно.

Около ¼ л.нефт и 3 л. вода се използват за производството на 1 л. (PET )бутилка, повече от 6 милиарда литра нефт и 75 милиарда литра вода се използват за производство на бутилки, които евентуално ще бъдат изхвърлени.

Средно един гражданин на Европейския съюз купува 104 литра бутилирана вода на година. Повечето бутилки са направени от пластмаса, което теоретично означава, че повече от 50 билиона 1 литрови пластмасови бутилки се продават в цяла Европа на година. По данни около 25 билиона пластмасови бутилки се депонират или в лошия случай се изхвърлят в околната среда на година.

Когато пластмасовата бутилка, след като бъде употребена се изхвърли разделно - тоест не се смеси с друг отпадък, възможностите за нейното повторно използване и преработване са значително по-добри.

По време на връщането им в автомат за специализирано събиране на бутилки - те биват пресовани. В последствие се смилат всички събрани бутилки от еднакъв вид , сортирани по цвят. Смленият PET се преработва/стопява и се подготвя за последващата му употреба - например в текстилната индустрия.